Autor: Ľuboš Tatranský

Lúčka dokončuje multifunkčné ihrisko, plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest

Lúčka dokončuje multifunkčné ihrisko, plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest

Dokončili sme rekonštrukciu a výstavbu miestnej komunikácie v časti obce Lány. Náklad bol 33-tisíc eur. Financie sme mali z rezervy úradu vlády, z ministerstva financií a z vlastných zdrojov. Išlo o rozšírenie pre nové rodinné domy. Okrem toho sme k novým domom v tejto časti rozšírili aj vodovod a toho roku chceme z rozpočtu obce rozšíriť aj plynovod.

Obec Lúčka. Snímka: archív obce Lúčka

Máme rozpracovanú žiadosť o dotáciu na hasičskú zbrojnicu. Plánujeme robiť prístavbu zbrojnice k obecnému úradu. Rozpočet je 30-tisíc eur. Na úrad vlády sme minulý rok podali projekt na výstavbu detského ihriska, no neúspešne, preto sme ho podali opäť a čakáme na výsledok. Ihrisko by malo vzniknúť pri oddychovej zóne. Rozpočet je 12,7-tisíc eur. Multifunkčné ihrisko nám ale prešlo. Pri vstupe nám ešte treba vybudovať schody a zábradlie a na ihrisko osadiť bezpečnostné prvky, na ktoré nám z PSK schválili 800 eur.

Robíme i súťaž na dodávateľa hasičskej striekačky – na jej prestavbu a úpravu sa nám podarilo získať 5-tisíc eur z rezervy predsedu vlády. Na rekonštrukciu ciest pod obchodom a obecným úradom nám ministerstvo financií poskytlo 10-tisíc eur. Na Pôdohospodárskej platobnej agentúre máme projekt na nákup šmykom riadeného nakladača so siedmimi prídavnými zariadeniami. Tohto roku plánujeme rekonštruovať i cestný priepust pri športovisku s cieľom odvádzať dažďovú vodu a dokúpiť traktorový jednonápravový náves. Naša obec minulý rok vyseparovala najviac odpadu v okrese Levoča. Množstvo vytriedených komodít bolo na úrovni 69,85 percenta.

V marci a apríli sme mali každú sobotu brigády zamerané na zveľadenie obce, upratovanie a orezávanie krovín. Na záver brigád chceme v stredu 1. mája o 10.00 h v oddychovej zóne pri obecnom úrade spraviť posedenie spojené s gulášom. V letnom období plánujeme na multifunkčnom ihrisku zorganizovať volejbalový turnaj, na ktorý pozveme družstvá z okolitých obcí.

Ľuboš TATRANSKÝ
starosta obce Lúčka

 

Odkaz na článok: www.podtatranske-noviny.sk/obec lúčka

Vianoce 2018 (Drevený Betlehem)

Vianoce 2018 (Drevený Betlehem)

Vianočné oblátky 2018

Vianočné oblátky 2018

Aj tento rok sa v obci konala udalosť v pečení Vianočných oblátok.

 

Komunálne Voľby 2018

Komunálne Voľby 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

 

 

Zoznamy kandidátov na komunálne voľby 2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

 

Vianočná oblátka 2017

Vianočná oblátka 2017

Aj tento rok sa v obci konala udalosť v pečení Vianočných oplátok.

 

 

Tohtoročná účasť bola väčšia ako vlani, bolo nás spolu 51, preto sa chceme poďakovať všetkým, ktorý prišli a tiež tým ktorý nám pomáhali s prípravou.

Taktiež sme reprezentovali našu obec v pečení oblátok na Levočských Vianočných remeselných trhoch kde sme nečakane dosiahli veľký úspech.

 

Otvorenie viacúčelového ihriska

Otvorenie viacúčelového ihriska

« 4 z 4 »