+421 053 454 13 61
Štvrtok: 9:00 - 12:00
Oznámenie o strategickom dokumente “Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj” – zaslanie oznámenia

Oznámenie o strategickom dokumente “Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj” – zaslanie oznámenia

Úradný list

Milí občania ! Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je vplyv človeka. Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri …

Read More Read More

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Vymenovanie zapisovateľa Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti Zverejnenie emailovej adresy Voľby pre post prezidenta Slovenskej republiky 2024 Zoznam kandidátov na voľby prezidenta SR