EKO OBEC

EKO OBEC

Určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady

Prehlásenie_obce_-_tlačivo

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU 2024

Odpad 2024

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU 2023 

Odpad  2023 

VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2022

Výpočet odpadu za rok 2022