Kategória: Nezaradené

Novoročný príhovor starostky obce

Novoročný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, rodáci, duchovní otcovia a milí hostia,

nesmierne si vážim, že ste prijali pozvanie a úprimne sa Vám chcem všetkým poďakovať za ochotu nájsť si pár chvíľ v tomto uponáhľanom čase a spolu tu teraz o čosi spomaliť, vypustiť z hlavy pracovné povinnosti, zhon bežného dňa, rodinné problémy a iné starosti.

Želám si, aby sme sa dnes namiesto toho nechali unášať pohodovými rozhovormi, vrúcnymi zvítaniami, úsmevnými situáciami, milými stretnutiami po dlhšej dobe,  smiešnymi spomienkami, ale i omamnou vôňou a chuťou výbornej kapustnice.

Je tu azda niekto, komu sa toto jedlo nespája s Vianocami alebo štedrou večerou? Tak, ako si ju zvykneme vychutnávať rok čo rok v kruhu našej rodiny, tak i dnes sme obklopení, síce širšou, ale predsa rodinou. Rodinou s menom Lúčka. Veľmi rada sa stanem hlavou tejto rodiny. Túto neľahkú úlohu budem brať zodpovedne, no s citom, aby som dokázala ku každému členovi našej obecnej rodiny pristupovať so srdcom a emocionálne a aby sme ako správna rodina držali pokope. A to nielen dnes, ale tak dlho, ako mi túto rodinu dovolíte viesť. Som tu pre Vás v slnečných dňoch, ale i v tmavých búrkach.

Avšak do nového roka Vám v mene celého obecného úradu chcem popriať čo najmenej tmavých temných búrok. Namiesto nich nech Vaše životy naplní iskra a svetlo, za ktorými sa skrýva pokoj, zdravie, ochota, smiech a odhodlanie. Tak všetko dobré, moja milá obecná rodina.

 

Ing. Anna Krigovká

starostka obce Lúčka

Voľby 2022

Voľby 2022

Dňa 29.11.2022 sa uskutočnili voľby na starostu a poslancov obce v Obecnom úrade.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 107
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 90
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 90

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 89
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce: 87

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného
zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

Por. č. 1: Daniel Buša/Počet hlasov-30
Por. č. 2: Jana Demová/Počet hlasov-41
Por. č. 3: Robert Dzurik/Počet hlasov-49
Por. č. 4: Lukáš Gibľak/Počet hlasov-40
Por. č. 5: Jana Gromanová/Počet hlasov-25
Por. č. 6: Gabriela Hutyrová/Počet hlasov-43
Por. č. 7: Lenka Krempaská/Počet hlasov-37
Por. č. 8: Mária Ondziková/Počet hlasov-41
Por. č. 9: Helena Štofilová/Počet hlasov-41
Por. č. 10: Marek Zavadský/Počet hlasov-34

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia
na hlasovacom lístku:

Por. č. 1: Anna Krigovská/Počet hlasov-46
Por. č. 2: Michal Mačák/Počet hlasov-7
Por. č. 3: Ľuboš Tatranský/Počet hlasov-34