Kategória: Eko Obec

Eko Obec 2018 ?

Eko Obec 2018 ?

Prečo separovať a prečo nehádzať všetok odpad na jednu kopu ? 

Je to jednoduché a nenáročné

Separovať odpad je veľmi jednoduché. Princípom je rozdelenie odpadu na základe materiálu, t.j. rozoznať plastovú fľašu od sklenenej a podobne a to dokáže aj malé dieťa. Od roku 2010 je separovanie odpadu povinné pre všetky obce a mestá v SR a preto by malo byt dostupné aj vo vašej obci či meste.

Chránime tým životné prostredie

Zmyslom separácie odpadu je získanie materiálu vhodného na recykláciu tzv. druhotnej suroviny, ktorá nahrádza v procese výroby čiastočne alebo úplne primárne suroviny získané priamo z prírody. Využívanie druhotných surovín šetrí primárne zdroje, znižuje zaťaženie krajiny ťažbou, šetrí energiu, obmedzuje tvorbu skleníkových plynov a má množstvo ďalších pozitívnych vplyvov na životné prostredie.

Šetríme naše peniaze

Separáciou vytvárame z bezcenného odpadu cennú komoditu, ktorá sa následne predáva a tvorí zisk. Vyseparované zložky znižujú množstvo odpadu ukladaného na skládky a tým znižujú finančné náklady na zneškodnenie odpadu, čo následne umožňuje napríklad zníženie výšky dane za odvoz odpadu.

Vytvárame nové pracovné miesta

V porovnaní s klasickým skládkovaním je separácia odpadov náročnejšia na množstvo pracovníkov. Celý systém separovaného zberu od prvotného zvozu a roztriedenia, pokračujúc cez recykláciu materiálu, až po výrobu nových produktov vytvára veľké množstvo pracovných miest a podnikateľských príležitostí.

Zber Odpadu BRANTNER NOVA

Zber Odpadu (separovanie) ⇐