Kategória: Multifunkčné ihrisko

Lúčka dokončuje multifunkčné ihrisko, plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest

Lúčka dokončuje multifunkčné ihrisko, plánuje pokračovať v rekonštrukcii ciest

Dokončili sme rekonštrukciu a výstavbu miestnej komunikácie v časti obce Lány. Náklad bol 33-tisíc eur. Financie sme mali z rezervy úradu vlády, z ministerstva financií a z vlastných zdrojov. Išlo o rozšírenie pre nové rodinné domy. Okrem toho sme k novým domom v tejto časti rozšírili aj vodovod a toho roku chceme z rozpočtu obce rozšíriť aj plynovod.

Obec Lúčka. Snímka: archív obce Lúčka

Máme rozpracovanú žiadosť o dotáciu na hasičskú zbrojnicu. Plánujeme robiť prístavbu zbrojnice k obecnému úradu. Rozpočet je 30-tisíc eur. Na úrad vlády sme minulý rok podali projekt na výstavbu detského ihriska, no neúspešne, preto sme ho podali opäť a čakáme na výsledok. Ihrisko by malo vzniknúť pri oddychovej zóne. Rozpočet je 12,7-tisíc eur. Multifunkčné ihrisko nám ale prešlo. Pri vstupe nám ešte treba vybudovať schody a zábradlie a na ihrisko osadiť bezpečnostné prvky, na ktoré nám z PSK schválili 800 eur.

Robíme i súťaž na dodávateľa hasičskej striekačky – na jej prestavbu a úpravu sa nám podarilo získať 5-tisíc eur z rezervy predsedu vlády. Na rekonštrukciu ciest pod obchodom a obecným úradom nám ministerstvo financií poskytlo 10-tisíc eur. Na Pôdohospodárskej platobnej agentúre máme projekt na nákup šmykom riadeného nakladača so siedmimi prídavnými zariadeniami. Tohto roku plánujeme rekonštruovať i cestný priepust pri športovisku s cieľom odvádzať dažďovú vodu a dokúpiť traktorový jednonápravový náves. Naša obec minulý rok vyseparovala najviac odpadu v okrese Levoča. Množstvo vytriedených komodít bolo na úrovni 69,85 percenta.

V marci a apríli sme mali každú sobotu brigády zamerané na zveľadenie obce, upratovanie a orezávanie krovín. Na záver brigád chceme v stredu 1. mája o 10.00 h v oddychovej zóne pri obecnom úrade spraviť posedenie spojené s gulášom. V letnom období plánujeme na multifunkčnom ihrisku zorganizovať volejbalový turnaj, na ktorý pozveme družstvá z okolitých obcí.

Ľuboš TATRANSKÝ
starosta obce Lúčka

 

Odkaz na článok: www.podtatranske-noviny.sk/obec lúčka

Otvorenie viacúčelového ihriska

Otvorenie viacúčelového ihriska

« 1 z 4 »