Faktúry, Zmluvy a Objednávky

Faktúry, Zmluvy a Objednávky

2019

Fa č. 019-09
FA č. 190100020
FA č. 190100027
Fa č. 190100032
Objednavka č. 1-2019
Objednavka č. 2-2019
Objednavka č. 3-2019
Objednávka č. 4-2019
zmluva o dielo č. 1-2019
zmluva o dielo č. 2-2019
zmluva o dielo č. 3-2019
zmluva o dielo č. 4-2019
Zmluva o municipalnom úvere
Zmluva o municipálnom úvere
Zmluva o municipálnom účte
zmluva o likvidácií odpadových vôd
darovacia zmluva zo 16.11.2019

2018

Faktúra Lány III.
Faktúra Lány II.
Faktúra Lány I.
Zmluva o dielo č. 0012018
Zmluva o dielo č. 0022018
Zmluva o dielo č. 0032018
Zmluva o grantovom účte
Kúpna zmluva
ZMLUVA č. 148 383
Dodatok ku kúpnej zmluve č. Z201762532_Z
Kúpna zmluva č. Z201762532_Z

2017

zmluva o dielo c. 0082017
zmluva o grantovom účte
Zmluva č. 147488

2016

Nájomná zmluva č. 3-2016
Zmluva o dielo č. 2-2016
Nájomná zmluva č. 1-2016

2015

Zmluva o grantovom účte
Zmluva UV SR 1223/2015

2014

zmluva o dielo 1-2014
zmluva o uvere

2013

Fa eurovia súpis prác
Objednávka živica
zmluva o dielo – zivica lucka – zhotovite eurovia sk
zmluva o pôžičke obci lúčka
Zmluva UV SR 1120/2013

2012

Duvlan
Soza
Elektro in s.r.o.
Elpo
ing. rastislav slodicak
Ives Kosice
Jan Hudac
Katastrálny Úrad
Levonet
MBS Plus
Merkury Market
Nezabudka