Autor: Obec Lúčka

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Vymenovanie zapisovateľa

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Zverejnenie emailovej adresy

Voľby pre post prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zoznam kandidátov na voľby prezidenta SR

Vianočný príhovor starostky obce

Vianočný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, duchovní otcovia, milé deti a milí hostia,

mám pocit, že prešlo len pár týždňov, čo som sa Vám takto prihovárala a všade vôkol rozvoniavala kapustnica. No musím uistiť seba i Vás, že nám skutočne ubehol ďalší rok. Rok 2023 sa chýli k svojmu koncu a ponúka nám už síce iba pár svojich dní, ale veľmi výnimočných dní. Tieto mikulášske, predvianočné a i vianočné dni majú svoje čaro. Konečne môže väčšina z nás vypnúť z pracovného kolobehu, stíšiť ruch okolo seba, načerpať energiu a silu, rozžiariť očká detičkám ako náš Mikuláš, pohladiť dušu blízkym svojou prítomnosťou, rozhovorom, milým slovom.

Môžem úprimne povedať, že mňa pri srdci hreje už teraz. Prečo? Pretože tu ste. Preto, že každý jeden z vás si chcel a vedel nájsť čas a prišiel medzi nás. Veľmi pekne sa za to chcem každému poďakovať, lebo iba vy dávate takýmto stretnutiam a podujatiam zmysel. Tak, ako ani puzzle nie je možné vyskladať bez jednotlivých dielikov, tak ani Lúčka by nebola tým, čím je bez Vás. Na každom dieliku záleží, každý dielik je rovnako dôležitý a potrebný. Presne tak, ako vy, priatelia. Jednotlivé kúsky puzzle poprepletané väzbami patria k sebe, aby vytvorili krásne dielo. Podobné väzby, priateľstvá, vzťahy sú aj medzi nami, živými dielikmi skladačky s názvom Lúčka.

A aby naša skladačka vytvorila čo najkrajší obraz, tak práve takéto stretnutia sú potrebné, priam nevyhnutné. Kedy inokedy ak nie v tomto adventnom období sa môžeme odbremeniť od stresu, netrpezlivosti, nevraživosti a iných nepríjemných emócií. Namiesto toho sa nechajme unášať nostalgiou, pokojom, radosťou, pohodou a prekvapeniami.

Moji milí priatelia, na záver už len všetko to pekné Vám chcem v mene celého obecného úradu popriať jednak do najbližších dní, ale i do celého budúceho roka 2024. Nájdite si čas na svoje rodiny, splňte si tajné sny, nemajte nepriateľov, obchádzajte zďaleka lekárov, majte za čo ďakovať a kvôli čomu sa smiať. Užite si, prosím, dnešok, pochutnajte si na kapustnici a nalaďte sa na pravú vianočnú atmosféru.

 

Ing. Anna Krigovská

 starostka obce Lúčka

Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky, 2024, 2025, 2026.

Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky, 2024, 2025, 2026.

Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky, 2024, 2025, 2026-súbor.

Deň Obce

Deň Obce

Dňa 29. júla oslavovala naša obec 750. rokov odkedy sa prvýkrát spomínala v testamente spišského prepošta Mitimíra.
Slávnosť 750. výročia sa začala svätou omšou, ktorú celebrovali vdp. kaplán Jakub Konkoľ a vdp. farár Valentín Kokoruďa, za čo im patrí úprimné Pán Boh zaplať.
Po svätej omši nasledoval výborný obed, za ktorý by sme sa veľmi radi poďakovali pani Darinke Dzuríkovej a jej pomocníčkam. Chutným koláčikom pohladila naše chuťové poháriky Evička Lichvariková, ktorej taktiež patrí naša veľká vďaka.
Neskôr sme sa všetci presunuli na naše dobre známe “obracisko”, kde nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý nám básňou Rodná obec otvorila Mgr. Marcelka Holotňáková, po ktorej sa nám veľmi milými slovami prihovorila naša pani starostka Ing. Anna Krigovská. Krátkou históriou obce nás obohatila Mgr. Tatiana Hutyrová. Po krátkom úvode nasledoval krst knihy “Ked ja v Lúčke dzjefčila”, ktorý svojim spevom obohatili Lúčanky. Všetkým zúčastneným by sme chceli týmto vysloviť obrovské ďakujeme! Osobitne ďakujeme za to patrí pani Márii Tomášovej.
V kultúrnom programe sme pokračovali ďalej spevom, hudbou, hovoreným slovom či tancom. Naše poďakovanie za program patrí Marike Tremkovej, Ľubke Filipovej, Evke Blaškovej, Janke a Kristiánovi Demovcom, FS Jalinka z Oľšavice, Lilianke-Dianke Dzuríkovej a Patrikovi Faltinovi a deťom z FS Jablonka zo susednej obce Jablonov.
Ďalej nasledovala bohatá tombola a večer sa nám o voľnú zábavu postarala ĽH KuFer. Aj Vám patrí veľká vďaka!
Osobitne by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť toto podujatie či už to bolo upratovanie, pripravovanie obecného úradu, vyzdobovanie sály, návesu a okolia, zapožičanie fotografií a vecí do “starej chyži”, pečenie koláčikov alebo obsluhovanie!
Špeciálne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám svojou troškou prispeli do tomboly alebo finančne!
Za náves ďakujeme Peter Transporte sro, za zapožičanie pivných setov Mesto Spišské Podhradie, za zapožičanie ozvučenia rodine Blaškovej a obci Jablonov, pánovi starostovi z Jablonova tiež za zapožičanie stanov a stoličiek a v neposlednom rade sa chceme poďakovať za výzdobu, a to Robke Mačákovej! OZ taktiež ďakuje Požičovňa krojov Pirečko za zapožičanie krojov a krojových doplnkov pre poslancov obce.
A na záver sa rovnako chceme poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o zábavu pre naše deti, či už to boli skauti s ich aktivitami, koníky alebo maľovanie na tvár.
Veríme, že sa Vám táto udalosť páčila a že na ňu budete v dobrom ešte dlho spomínať.
Starostka a OZ Lúčka ❤️.

Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, rodáci, duchovní otcovia a milí hostia!

Aj vy radi oslavujete narodeniny? Aj vás poteší milé a úprimné blahoželanie? Ceníte si čas, ktorý vám niekto venuje na vaše jubileum?

Možno začínam netradične, ale asi tušíte, kam tým smerujem. Stretli sme sa tu dnes, aby sme spolu oslávili krásne okrúhle jubileum našej obce.

Lúčka, dedinka v najlepších rokoch, dnes oslavuje 750. narodeniny. Som veľmi rada, že ako starostka obce som sa mohla spolu s poslancami a ďalšími dobrovoľníkmi podieľať na príprave oslavy tohto výročia. Všetkým vám chcem za to úprimne poďakovať. Avšak, rovnako veľkú vďaku chcem vysloviť aj vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a prišli s nami osláviť toto významné jubileum našej obce. Každý z nás ma pravdepodobne iný dôvod, prečo práve dnes prišiel. Pre niekoho je Lúčka terajším domovom, pre iného domovom rodným a niektorí tu možno len chvíľku pobudli. Viacerí z nás tu zažili prvé lásky, rozbité kolená, ale aj nerozlučné priateľstvá, či pubertálne tajomstvá. Nech už je to akokoľvek, každému z nás je Lúčka čímsi blízka. Presne tak, ako nás zahreje pri srdci, ak na nás naši blízki spomenú a venujú nám svoj čas, tak aj našej dedinke sa od dojatia po líci kotúľajú slzy z toho, že toľko blízkych priateľov si na ňu a jej narodeniny spomenulo.

Nedá mi nespomenúť ešte jednu paralelu medzi oslavou životného jubilea človeka a oslavou výročia obce. Čím je človek starší, tým si menej zakladá na materiálnych daroch. Aj dnes tu každý jeden z vás doniesol hneď niekoľko ozajstných darčekov. Priniesli ste seba, no čo viac si môžeme ceniť, ako to, že ste si vyhradili priestor v tak preplnených diároch dnešnej doby. Venovali ste jej svoj čas. Dali ste našej dedinke rukolapný dôkaz, že je nenahraditeľná, pretože vaše spomienky a zážitky sú ukotvené práve v nej.

A čo to by to bolo za oslavu, ak by chýbal tanec, hudba alebo humor? Nebojte sa, to všetko nás dnes ešte čaká. A ako sa na okrúhliny patrí, v rámci nasledujúceho programu v krátkosti nazrieme aj do histórie. Tá už je síce za nami, sme ňou poznačení a poučení, no to, čo je pred nami, je pre nás síce zatiaľ neznáme, no o to dôležitejšie.

Preto by som veľmi rada našej dedinke do ďalších rokov, desaťročí, ba aj storočí popriala, aby sa i naďalej rozvíjala, modernizovala, rástla a aby bola miestom, kam sa ľudia radi vracajú.

Je našou úlohou sa do budúcna snažiť o to, aby na našu dedinku nik nespomínal s ťažkým srdcom a už môžeme len dúfať v to, že ju aj vy, milí rodáci, budete hrdo prehlasovať za svoj domov.

starostka obce Lúčka

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vážený občania

oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 09.06.2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Informácie pre voliča- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ročník 2023 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023

Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30. saptembra 2023

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEA!

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEA!

Milí návštevníci,

obec Lúčka Vás srdečne pozýva na prehliadku turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou, ktorý nájdete na adrese Lúčka 22. Okrem pôvodnej kamennej studne si v múzeu môžete obzrieť historické predmety či dozvedieť sa niečo viac o rodákovi z obce, ktorý sa stal päťnásobným majstrom Slovenska a dvojnásobným majstrom Česko-Slovenska v cestnej cyklistike. Okrem spomínaného sa Róbert Hutyra preslávil aj svojpomocným ušitím balóna, pomocou ktorého „uletel za slobodou“. Termín obhliadky si prosíme rezervujte na e-mailovej adrese obeclucka@centrum.sk .

„Môj život, to boli tri životy bežného človeka. To, čo som prežil, by sa do jedného románu nezmestilo.“ – Róbert Hutyra

 

Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou bol financovaný z programu rozvoja vidieka SR.