Komisie obecného zastupiteľstva

Komisie obecného zastupiteľstva

1.  Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda komisie: Mgr. Mária Ondziková

Členovia komisie: Róbert Dzurik

                                 Helena Štofilová

                                 Mgr. Jana Demová

                                 Gabriela Hutyrová

2. Komisia rozvoja kultúry 

Predseda komisie: Mgr. Jana Demová

Členovia komisie: Róbert Dzurik

                                 Mgr. Mária Ondziková

                                 Helena Štofilová

                                 Gabriela Hutyrová

3. Komisia stavebná

Predseda komisie: Róbert Dzurik

Členovia komisie: Mgr. Mária Ondziková

                                  Helena Štofilová

                                  Mgr. Jana Demová

                                  Gabriela Hutyrová

4. Komisia poriadková

Predseda komisie: Helena Štofilová

Členovia komisie: Róbert Dzurik

Mgr. Mária Ondziková

                                  Mgr. Jana Demová

                                  Gabriela Hutyrová