Kategória: Nezaradené

Milí občania !

Prichádza jar, ktorá nám so sebou prináša teplé a suché počasie, počas ktorého je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov, čo sa prejavuje zvyšovaním počtu požiarov v prírodnom prostredí. Ako vyplýva zo štatistiky požiarovosti, najčastejšou príčinou vzniku požiarov je vplyv človeka. Väčšina požiarov vznikla z nedbanlivosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom, pri vypaľovaní suchej trávy, fajčením v prírode. Nebezpečenstvo požiarov v jarnom období počas suchého a teplého počasia stále trvá a stúpa so stúpajúcou návštevnosťou prírody. Všetci občania sú preto povinní dodržiavať zásady ochrany pred požiarmi najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, plniť príkazy a dodržiavať zákazy na označených
miestach, nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov alebo zakladať oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu alebo spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare v prírodnom prostredí ako sú požiare lesov a trávnatých porastov, ktoré vznikli v priamej súvislosti s porušovaním zákona o ochrane pred požiarmi. Občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú seba, svoje okolie, majetok a hlavne majetok susedov a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči upozorňuje na rešpektovanie zákona č. 314/2001

Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a občanov týmto vyzýva, aby :
nevypaľovali trávu ani iné suché porasty
nezakladali oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť
nefajčili v lesoch
na kladenie ohňa v prírode využívali len ohniská na to určené a tiež nezakladali oheň priamo v lese
aby pri odchode ohniská dôkladne uhasili

Za vypaľovanie porastov bylín, kríkov, stromov a zakladanie ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje nemalú finančnú hodnotu. Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajme predpisy o ochrane pred požiarmi a správajme sa k prírode zodpovedne, je predsa pre nás a naše deti.

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta SR

Vymenovanie zapisovateľa

Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Zverejnenie emailovej adresy

Voľby pre post prezidenta Slovenskej republiky 2024

Zoznam kandidátov na voľby prezidenta SR

Vianočný príhovor starostky obce

Vianočný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, duchovní otcovia, milé deti a milí hostia,

mám pocit, že prešlo len pár týždňov, čo som sa Vám takto prihovárala a všade vôkol rozvoniavala kapustnica. No musím uistiť seba i Vás, že nám skutočne ubehol ďalší rok. Rok 2023 sa chýli k svojmu koncu a ponúka nám už síce iba pár svojich dní, ale veľmi výnimočných dní. Tieto mikulášske, predvianočné a i vianočné dni majú svoje čaro. Konečne môže väčšina z nás vypnúť z pracovného kolobehu, stíšiť ruch okolo seba, načerpať energiu a silu, rozžiariť očká detičkám ako náš Mikuláš, pohladiť dušu blízkym svojou prítomnosťou, rozhovorom, milým slovom.

Môžem úprimne povedať, že mňa pri srdci hreje už teraz. Prečo? Pretože tu ste. Preto, že každý jeden z vás si chcel a vedel nájsť čas a prišiel medzi nás. Veľmi pekne sa za to chcem každému poďakovať, lebo iba vy dávate takýmto stretnutiam a podujatiam zmysel. Tak, ako ani puzzle nie je možné vyskladať bez jednotlivých dielikov, tak ani Lúčka by nebola tým, čím je bez Vás. Na každom dieliku záleží, každý dielik je rovnako dôležitý a potrebný. Presne tak, ako vy, priatelia. Jednotlivé kúsky puzzle poprepletané väzbami patria k sebe, aby vytvorili krásne dielo. Podobné väzby, priateľstvá, vzťahy sú aj medzi nami, živými dielikmi skladačky s názvom Lúčka.

A aby naša skladačka vytvorila čo najkrajší obraz, tak práve takéto stretnutia sú potrebné, priam nevyhnutné. Kedy inokedy ak nie v tomto adventnom období sa môžeme odbremeniť od stresu, netrpezlivosti, nevraživosti a iných nepríjemných emócií. Namiesto toho sa nechajme unášať nostalgiou, pokojom, radosťou, pohodou a prekvapeniami.

Moji milí priatelia, na záver už len všetko to pekné Vám chcem v mene celého obecného úradu popriať jednak do najbližších dní, ale i do celého budúceho roka 2024. Nájdite si čas na svoje rodiny, splňte si tajné sny, nemajte nepriateľov, obchádzajte zďaleka lekárov, majte za čo ďakovať a kvôli čomu sa smiať. Užite si, prosím, dnešok, pochutnajte si na kapustnici a nalaďte sa na pravú vianočnú atmosféru.

 

Ing. Anna Krigovská

 starostka obce Lúčka

Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky, 2024, 2025, 2026.

Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky, 2024, 2025, 2026.

Finančný rozpočet 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky, 2024, 2025, 2026-súbor.