Zmluvy

Zmluvy

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre nečlena ZMOS

Zmluva o pripojení k infornačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre nečlena ZMOS

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Príloha č.1 k Zmluve o kontrolnej činnosti

Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti 

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zámenná zmluva

Zámenná_zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva č. ZO-2023-14-01 o poskytovaní služieb

Zmluva č. ZO-2023-14-01 o poskytovaní služieb

Nájomná zmluva na prenájom pozemkov

Nájomná zmluva na prenájom pozemkov

Dohoda č.23/36/010/59

Dohoda č.23/36/101/59

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/195

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/195

Dodatok č. 17 k Zmluve č. 9/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Lúčka

Dodatok č. 17 k Zmluve č. 9/L/2006 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Lúčka

Zmluva o Municipálnom úvere č-80/006/21

Zmluva o Municipálnom úvere č-80/006/21

Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023

Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-PO-VO-281-037/2023

ZMLUVA č. 1405/2023/OPR o poskytnutí dotácie

ZMLUVA  o poskytnutí dotácie

ZMLUVA O VÝPOŽÍČANI

zmluva

DODATOK K ZMLUVE BRANTNER

dodatok k zmluve brantner

ZMLUVA O AUDITE

Zmluva o Audite

DAROVACIA ZMLUVA 

Darovanie zmluva

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTACIE Z PROSTRIEDKOV DOBROVEĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zmluva č.323 0921 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ PRÁVNEJ POMOCI

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

DODATOK K ZMLUVE O ZBERE, PREPRAVE A ZNEŠKODŇOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU

Dodatok k zmluve brantner

DEUS ZMLUVA O PRIPOJENÍ K INFORMAČNÉMU SYSTÉMU

Zmluva o pripojení k informačnému systému

ENVI-PAK DODATOK K ZMLUVE Č. VSN0703201519

Dodatok k zmluve

2022

Zmluva o Municipálnom úvere dodatok č. 1

2021

Zmluva o Municipálnom úvere dodatok č.2
Zmluva MUE TU
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.Z201762532_Z
Kúpna zmluva

2020

Zmluva o municipalnom úvere dodatok č.1

2019

zmluva o dielo č. 1-2019
zmluva o dielo č. 2-2019
zmluva o dielo č. 3-2019
zmluva o dielo č. 4-2019

Dodatok č.1 k Zmluve o diele
Zmluva o municipalnom úvere
Zmluva o municipálnom úvere
Zmluva o municipálnom účte
zmluva o likvidácií odpadových vôd
darovacia zmluva zo 16.11.2019

2018

Zmluva o dielo č. 0012018
Zmluva o dielo č. 0022018
Zmluva o dielo č. 0032018
Zmluva o grantovom účte
Kúpna zmluva
ZMLUVA č. 148 383
Dodatok ku kúpnej zmluve č. Z201762532_Z
Kúpna zmluva č. Z201762532_Z

2017

zmluva o dielo c. 0082017
zmluva o grantovom účte
Zmluva č. 147488

2016

Nájomná zmluva č. 3-2016
Zmluva o dielo č. 2-2016
Nájomná zmluva č. 1-2016

2015

Zmluva o grantovom účte
Zmluva UV SR 1223/2015

2014

zmluva o dielo 1-2014
zmluva o uvere

2013

zmluva o dielo – zivica lucka – zhotovite eurovia sk
zmluva o pôžičke obci lúčka
Zmluva UV SR 1120/2013