Kategória: Nezaradené

Deň Obce

Deň Obce

Dňa 29. júla oslavovala naša obec 750. rokov odkedy sa prvýkrát spomínala v testamente spišského prepošta Mitimíra.
Slávnosť 750. výročia sa začala svätou omšou, ktorú celebrovali vdp. kaplán Jakub Konkoľ a vdp. farár Valentín Kokoruďa, za čo im patrí úprimné Pán Boh zaplať.
Po svätej omši nasledoval výborný obed, za ktorý by sme sa veľmi radi poďakovali pani Darinke Dzuríkovej a jej pomocníčkam. Chutným koláčikom pohladila naše chuťové poháriky Evička Lichvariková, ktorej taktiež patrí naša veľká vďaka.
Neskôr sme sa všetci presunuli na naše dobre známe “obracisko”, kde nasledoval bohatý kultúrny program, ktorý nám básňou Rodná obec otvorila Mgr. Marcelka Holotňáková, po ktorej sa nám veľmi milými slovami prihovorila naša pani starostka Ing. Anna Krigovská. Krátkou históriou obce nás obohatila Mgr. Tatiana Hutyrová. Po krátkom úvode nasledoval krst knihy “Ked ja v Lúčke dzjefčila”, ktorý svojim spevom obohatili Lúčanky. Všetkým zúčastneným by sme chceli týmto vysloviť obrovské ďakujeme! Osobitne ďakujeme za to patrí pani Márii Tomášovej.
V kultúrnom programe sme pokračovali ďalej spevom, hudbou, hovoreným slovom či tancom. Naše poďakovanie za program patrí Marike Tremkovej, Ľubke Filipovej, Evke Blaškovej, Janke a Kristiánovi Demovcom, FS Jalinka z Oľšavice, Lilianke-Dianke Dzuríkovej a Patrikovi Faltinovi a deťom z FS Jablonka zo susednej obce Jablonov.
Ďalej nasledovala bohatá tombola a večer sa nám o voľnú zábavu postarala ĽH KuFer. Aj Vám patrí veľká vďaka!
Osobitne by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť toto podujatie či už to bolo upratovanie, pripravovanie obecného úradu, vyzdobovanie sály, návesu a okolia, zapožičanie fotografií a vecí do “starej chyži”, pečenie koláčikov alebo obsluhovanie!
Špeciálne sa chceme poďakovať všetkým, ktorí nám svojou troškou prispeli do tomboly alebo finančne!
Za náves ďakujeme Peter Transporte sro, za zapožičanie pivných setov Mesto Spišské Podhradie, za zapožičanie ozvučenia rodine Blaškovej a obci Jablonov, pánovi starostovi z Jablonova tiež za zapožičanie stanov a stoličiek a v neposlednom rade sa chceme poďakovať za výzdobu, a to Robke Mačákovej! OZ taktiež ďakuje Požičovňa krojov Pirečko za zapožičanie krojov a krojových doplnkov pre poslancov obce.
A na záver sa rovnako chceme poďakovať všetkým, ktorí sa postarali o zábavu pre naše deti, či už to boli skauti s ich aktivitami, koníky alebo maľovanie na tvár.
Veríme, že sa Vám táto udalosť páčila a že na ňu budete v dobrom ešte dlho spomínať.
Starostka a OZ Lúčka ❤️.

Príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, rodáci, duchovní otcovia a milí hostia!

Aj vy radi oslavujete narodeniny? Aj vás poteší milé a úprimné blahoželanie? Ceníte si čas, ktorý vám niekto venuje na vaše jubileum?

Možno začínam netradične, ale asi tušíte, kam tým smerujem. Stretli sme sa tu dnes, aby sme spolu oslávili krásne okrúhle jubileum našej obce.

Lúčka, dedinka v najlepších rokoch, dnes oslavuje 750. narodeniny. Som veľmi rada, že ako starostka obce som sa mohla spolu s poslancami a ďalšími dobrovoľníkmi podieľať na príprave oslavy tohto výročia. Všetkým vám chcem za to úprimne poďakovať. Avšak, rovnako veľkú vďaku chcem vysloviť aj vám všetkým, ktorí ste prijali pozvanie a prišli s nami osláviť toto významné jubileum našej obce. Každý z nás ma pravdepodobne iný dôvod, prečo práve dnes prišiel. Pre niekoho je Lúčka terajším domovom, pre iného domovom rodným a niektorí tu možno len chvíľku pobudli. Viacerí z nás tu zažili prvé lásky, rozbité kolená, ale aj nerozlučné priateľstvá, či pubertálne tajomstvá. Nech už je to akokoľvek, každému z nás je Lúčka čímsi blízka. Presne tak, ako nás zahreje pri srdci, ak na nás naši blízki spomenú a venujú nám svoj čas, tak aj našej dedinke sa od dojatia po líci kotúľajú slzy z toho, že toľko blízkych priateľov si na ňu a jej narodeniny spomenulo.

Nedá mi nespomenúť ešte jednu paralelu medzi oslavou životného jubilea človeka a oslavou výročia obce. Čím je človek starší, tým si menej zakladá na materiálnych daroch. Aj dnes tu každý jeden z vás doniesol hneď niekoľko ozajstných darčekov. Priniesli ste seba, no čo viac si môžeme ceniť, ako to, že ste si vyhradili priestor v tak preplnených diároch dnešnej doby. Venovali ste jej svoj čas. Dali ste našej dedinke rukolapný dôkaz, že je nenahraditeľná, pretože vaše spomienky a zážitky sú ukotvené práve v nej.

A čo to by to bolo za oslavu, ak by chýbal tanec, hudba alebo humor? Nebojte sa, to všetko nás dnes ešte čaká. A ako sa na okrúhliny patrí, v rámci nasledujúceho programu v krátkosti nazrieme aj do histórie. Tá už je síce za nami, sme ňou poznačení a poučení, no to, čo je pred nami, je pre nás síce zatiaľ neznáme, no o to dôležitejšie.

Preto by som veľmi rada našej dedinke do ďalších rokov, desaťročí, ba aj storočí popriala, aby sa i naďalej rozvíjala, modernizovala, rástla a aby bola miestom, kam sa ľudia radi vracajú.

Je našou úlohou sa do budúcna snažiť o to, aby na našu dedinku nik nespomínal s ťažkým srdcom a už môžeme len dúfať v to, že ju aj vy, milí rodáci, budete hrdo prehlasovať za svoj domov.

starostka obce Lúčka

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vážený občania

oznamujeme Vám, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 09.06.2023, rozhodnutím č. 204/2023 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Informácie pre voliča- Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ročník 2023 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30.09.2023

Oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30. saptembra 2023

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEA!

OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV MÚZEA!

Milí návštevníci,

obec Lúčka Vás srdečne pozýva na prehliadku turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou, ktorý nájdete na adrese Lúčka 22. Okrem pôvodnej kamennej studne si v múzeu môžete obzrieť historické predmety či dozvedieť sa niečo viac o rodákovi z obce, ktorý sa stal päťnásobným majstrom Slovenska a dvojnásobným majstrom Česko-Slovenska v cestnej cyklistike. Okrem spomínaného sa Róbert Hutyra preslávil aj svojpomocným ušitím balóna, pomocou ktorého „uletel za slobodou“. Termín obhliadky si prosíme rezervujte na e-mailovej adrese obeclucka@centrum.sk .

„Môj život, to boli tri životy bežného človeka. To, čo som prežil, by sa do jedného románu nezmestilo.“ – Róbert Hutyra

 

Rekonštrukcia turisticky zaujímavého historického objektu s kamennou studňou bol financovaný z programu rozvoja vidieka SR.

 

Novoročný príhovor starostky obce

Novoročný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, rodáci, duchovní otcovia a milí hostia,

nesmierne si vážim, že ste prijali pozvanie a úprimne sa Vám chcem všetkým poďakovať za ochotu nájsť si pár chvíľ v tomto uponáhľanom čase a spolu tu teraz o čosi spomaliť, vypustiť z hlavy pracovné povinnosti, zhon bežného dňa, rodinné problémy a iné starosti.

Želám si, aby sme sa dnes namiesto toho nechali unášať pohodovými rozhovormi, vrúcnymi zvítaniami, úsmevnými situáciami, milými stretnutiami po dlhšej dobe,  smiešnymi spomienkami, ale i omamnou vôňou a chuťou výbornej kapustnice.

Je tu azda niekto, komu sa toto jedlo nespája s Vianocami alebo štedrou večerou? Tak, ako si ju zvykneme vychutnávať rok čo rok v kruhu našej rodiny, tak i dnes sme obklopení, síce širšou, ale predsa rodinou. Rodinou s menom Lúčka. Veľmi rada sa stanem hlavou tejto rodiny. Túto neľahkú úlohu budem brať zodpovedne, no s citom, aby som dokázala ku každému členovi našej obecnej rodiny pristupovať so srdcom a emocionálne a aby sme ako správna rodina držali pokope. A to nielen dnes, ale tak dlho, ako mi túto rodinu dovolíte viesť. Som tu pre Vás v slnečných dňoch, ale i v tmavých búrkach.

Avšak do nového roka Vám v mene celého obecného úradu chcem popriať čo najmenej tmavých temných búrok. Namiesto nich nech Vaše životy naplní iskra a svetlo, za ktorými sa skrýva pokoj, zdravie, ochota, smiech a odhodlanie. Tak všetko dobré, moja milá obecná rodina.

 

Ing. Anna Krigovká

starostka obce Lúčka

Voľby 2022

Voľby 2022

Dňa 29.11.2022 sa uskutočnili voľby na starostu a poslancov obce v Obecnom úrade.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 107
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 90
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 90

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 89
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce: 87

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov obecného
zastupiteľstva podľa poradia na hlasovacom lístku:

Por. č. 1: Daniel Buša/Počet hlasov-30
Por. č. 2: Jana Demová/Počet hlasov-41
Por. č. 3: Robert Dzurik/Počet hlasov-49
Por. č. 4: Lukáš Gibľak/Počet hlasov-40
Por. č. 5: Jana Gromanová/Počet hlasov-25
Por. č. 6: Gabriela Hutyrová/Počet hlasov-43
Por. č. 7: Lenka Krempaská/Počet hlasov-37
Por. č. 8: Mária Ondziková/Počet hlasov-41
Por. č. 9: Helena Štofilová/Počet hlasov-41
Por. č. 10: Marek Zavadský/Počet hlasov-34

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce podľa poradia
na hlasovacom lístku:

Por. č. 1: Anna Krigovská/Počet hlasov-46
Por. č. 2: Michal Mačák/Počet hlasov-7
Por. č. 3: Ľuboš Tatranský/Počet hlasov-34